2021-10-08

 

Blogėjant epidemiologinei situacijai šalyje, nuo š. m. spalio 11 d. VšĮ Šv. Roko ligoninėje

PACIENTŲ LANKYMAS DRAUDŽIAMAS.

Išskyrus terminalinės būklės pacientus.

Lankymas leidžiamas tik iš anksto užsiregistravusiems asmenims, pasiskiepijusiems COVID-19 vakcina, persirgusiems COVID-19 liga arba turintiems neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą bei pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

 

 

2021-07-09

Pacientų lankymo VšĮ Šv. Roko ligoninėje ekstremaliosios situacijos laikotarpiu taisyklės

1. Šv. Roko ligoninėje lankyti leidžiama tik iš anksto susitarus dėl lankymo laiko su skyriaus vedėju/gydančiu gydytoju. Aplankyti artimuosius pageidaujantys asmenys susisiekia telefonu su gydančiu gydytoju ir suderina lankymo laiką.

2. Pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija.

3. Gydančio gydytojo leidimu lankyti leidžiama:

3.1. terminalinės būklės pacientus.

3.2. Kitus pacientus lankyti leidžiama, jeigu:

3.2.1. lankytojas persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų;

3.2.2. lankytojas paskiepytas Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą. Nuo paskutinės vakcinos dozės suleidimo dienos turi būti praėję ne mažiau negu 14 dienų.

3.2.3. lankytojas, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą.

3.3. Punkte 3.2. nurodytas asmuo jį prie ligoninės pasitikusiam bendrosios praktikos slaugytojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vieną iš šių dokumentų:

3.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą arba išrašą iš ESPBI IS patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų;

3.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba išrašą iš ESPBI IS, nurodantį, kad asmens skiepijimas Europos Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas. Nuo paskutinės vakcinos dozės suleidimo dienos turi būti praėję ne mažiau, negu 14 dienų.

3.3.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą arba išrašą iš ESPBI IS patvirtinantį asmeniui atlikto tyrimo rezultatą.

4. Atvykę lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines veido kaukes, respiratorius), turėti vienkartines pirštines, pagal galimybes laikytis saugaus atstumo (ne mažesnio kaip 1 metras).

5. Atvykę lankytojai apie savo atvykimą telefonu informuoja ilgalaikio gydymo skyriaus personalą telefonu.

6. Pacientai gali būti lankomi ne dažniau kaip 1 kartą per savaitę. Pacientą vienu metu lankyti gali tik vienas asmuo. Apsilankymo trukmė – iki 10 min.

7. Atvykęs lankytojas užpildo Informuoto lankytojo sutikimo formą.

Atminkime, kad artimo žmogaus lankymas kelia papildomą užsikrėtimo COVID-19 liga riziką tiek Jums, tiek lankomam asmeniui bei Ligoninės personalui, tad prašome labai atsakingai įvertinti paciento lankymo būtinybę.

Ligoninės administracija

Daugiau informacijos:

Administracija, tel. 85 261 0019

Budėtojas 861148635

Priėmimo kabinetas, tel. 85 261 0102                                                          

I ilgalaikio gydymo skyrius:

Gydytojų kabinetas 85 261 0080

A postas 852709803

B postas 852709850

II ilgalaikio gydymo skyrius:

Gydytojų kabinetas 852695898

A postas 852709851

B postas 852709855

III ilgalaikio gydymo skyrius:

Gydytojų kabinetas 852695768

A postas 852709856

B postas 852709857

IV ilgalaikio gydymo skyrius:

Gydytojų kabinetas 852738014

A postas 852709858

B postas 852709802

 

DĖL PATEKIMO Į LIGONINĖS TERITORIJĄ SKAMBINTI BUDĖTOJUI 861148635

2020-12-21

 

Dėl karantino draudžiamas maisto produktų ir brangių daiktų perdavimas pacientams.

Leidžiama perduoti TIK būtiniausius daiktus (drabužius, vaistus, medicinos pagalbos priemones).

Ant siuntinio turi būti aiškiai užrašyta paciento, kuriam adresuotas siuntinys, pavardė ir palata.

Atvykus prašome laikytis saugaus atstumo ir infekcijų kontrolės reikalavimų.

Būtinųjų daiktų perdavimas vyksta antradieniais 11 – 12 val. ir penktadieniais 17 – 18 val.

 

Administracija

 

2020-05-11

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmė Šv. Roko ligoninę COVID-19 pandemijos metu.

UAB ,,Armila'' už vaistines medžiagas

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai už apsaugos priemones

UAB ,,Medikona'' už vaistines medžiagas

Maltos Ordino Pagalbos Tarnybai už dezinfekcines priemones

VšĮ Laisvės TV už apsaugos priemones

UAB „Lesta“ už rankų dezinfekantą

UAB „Ipek Trade“ už vienkartinius indus

Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų centrui už apsaugos priemones

Go. Mante“ už apsaugos priemones

ilunch už gardžius pietus

 

Jūsų geranoriškumo neužmirštame ir linkime daug sveikatos!