VšĮ Šv. Roko ligoninė teikia šias medicinines paslaugas: 

 • Bendroji slauga
 • Demencija sergančių pacientų slauga
 • Vegetacinės būklės pacientų slauga
 • Stacionari suaugusiųjų paliatyvioji pagalba
 • Būtinoji medicinos pagalba

Mūsų ligoninėje dirba kompetentingi specialistai, atliekantys fizioterapijos, kineziterapijos, masažo ir kitas procedūras. Ligoninės socialiniai darbuotojai pacientams teikia socialines paslaugas.

Ligoninėje yra atliekami klinikiniai ir radiologiniai tyrimai.

Įstaiga teikia nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Nemokamai teikiamos paslaugos:

  • būtinoji medicinos pagalba;
  • planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra nurodytos sutartyje, sudarytoje su Vilniaus teritorine ligonių kasa, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu;
  • paslaugos apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymu.

 

Mokamas medicinines paslaugas Ligoninė gali teikti tik užtikrinusi, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

Mokamos paslaugos teikiamos:

  • pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų suteikimo, kurios nėra priskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms;
  • pacientas, neturėdamas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo ar paliatyviosios pagalbos suaugusiesiems paslaugos suteikimo.
  • pacientas, teikiant jam iš Privalomo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir, leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas medicinines paslaugas;
  • viršijus normatyvinę slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų trukmę, apmokamą iš PSDF biudžeto lėšų (120 dienų per metus);
  • užsienio pilietis, neturintis Europos sveikatos draudimo kortelės bei neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
  • pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
  • pacientas ir / ar paciento atstovas pageidauja gauti mokamas nemedicinines paslaugas pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą teikiamų nemedicininių paslaugų sąrašą.

 

 • Mokamos paslaugos teikiamos tik rašytiniu paciento ar jo atstovo sutikimu.
 • Teikiant mokamas paslaugas su pacientu sudaroma mokamų paslaugų teikimo sutartis.
 • Už mokamas paslaugas atsiskaitoma vadovaujantis ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintomis mokamų paslaugų kainomis.
 • Ligoninėje teikiamos mokamos nemedicininės paslaugos: medicininių dokumentų kopijavimas, išrašas iš ligos istorijos pačiam pacientui prašant, pažyma apie sveikatos būklę pačiam pacientui prašant. Prašymo formą galite rasti čia.

 

Šv. Roko ligoninėje teikiamų mokamų medicininių paslaugų sąrašas ir kainos.

Šv. Roko ligoninėje teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos.

 

Lietuvių gestų kalbos vertinimo paslaugų klausos negalią turintiems pacientams teikimo VšĮ Šv. Roko ligoninėje tvarka.

 

Patalpų prieinamumas ir paslaugų teikimo algoritmas.