Dokumentų ir informacijos valdymo skyrius

Pareiginiai nuostatai:

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Kontaktas

Pozicija:
Sveikatos statistikė
Telefonas:
(8 5) 261 0114

Kontaktų forma

Pranešimas
(neprivaloma)