Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita už 2021 metus