GERBIAMI PACIENTAI IR JŲ ARTIMIEJI,

Norime Jums priminti, kad gydytojo ir slaugytojo profesijos tai tarsi pašaukimai, kuriuos specialistai pasirinko vedami pačių kilniausių tikslų. Todėl gydyti, slaugyti ir padėti pacientams bei jų artimiesiems yra gydytojų ir slaugytojų pareiga, rūpestis ir džiaugsmas, už kuriuos didžiausia padėka niekuomet nebus materialus atlygis, o tik paprastas, nuoširdus „dėkoju“, rankos paspaudimas, šypsena ar užsimezgęs žmogiškasis ryšys.

Direktorius  Robertas Prokurotas


 

VšĮ Šv. Roko ligoninės administracija yra suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos socialinės kampanijos Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui video:


 

Ligoninės pacientai ir jų atstovai, turintys žinių ar pagrįstų įtarimų dėl personalo padarytų, daromų ar ketinamų padaryti korupcinio pobūdžio veikų, gali kreiptis į:

  • Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkę, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šv. Roko ligoninėje, – kokybės vadybininkę Rimą Gerviatovič, 61 kab., ligoninės pasitikėjimo telefonu (8 5) 265 5187 arba el. paštu kokybe@ligonine.eu.
  • Ligoninės direktorių. Kreipiantis raštu ant voko būtina nurodyti „asmeniškai ligoninės direktoriui“. Laiškus siųsti VšĮ Šv. Roko ligoninė, Klinikų g. 2, LT-10207 Vilnius.
  • LR sveikatos apsaugos ministeriją nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004, el. paštu korupcija@sam.lt. Plačiau http://www.sam.lt/go.php/korupcijos_prevencija899.
  • LR specialiųjų tyrimų tarnybą visą parą veikiančiu STT karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą STT svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/. Tik STT turi teisę tirti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
  • asmeniui pageidaujant, garantuojamas jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

 

Darbuotojai susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika iš pacientų ir/ar jų atstovų pusės vadovaujasi ligoninės direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, elgesio taisyklių tvirtinimo“.

 

 

VšĮ Šv. Roko ligoninės Elgesio kodeksas

 

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (LR baudžiamojo kodekso 225 – 229 straipsniai).

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti (LR Baudžiamojo kodekso 154 straipsnis) ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu (LR Baudžiamojo kodekso 236 straipsnis).

 

Su VšĮ Šv. Roko ligoninės Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2023 – 2025 m. priemonių planu galima susipažinti čia.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2023 metais ataskaita.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2022 metais ataskaita.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2021 metais ataskaita.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2021 metų I pusmetį ataskaita.

 

 

Šv. Roko ligoninės korupcijos prevencijos komisija

 

Pareigų, kurias VšĮ Šv. Roko ligoninėje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informacija, sąrašas

 

Informacija apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojamus viešosius pirkimus

 

VšĮ Šv. Roko ligoninės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

 

Pacientų apklausos, siekiant sužinoti pacientų požiūrį į korupciją ir galimas korupcijos apraiškas ligoninėje, rezultatų suvestinė

 

VšĮ Šv. Roko ligoninėje 2022 m. vykdytų pacientų apklausų rezultatai

 

Siūlome susipažinti su Specialiųjų tyrimų tarnybos vaizdo informacija kovos su korupcija tematika: