GERBIAMI PACIENTAI IR JŲ ARTIMIEJI,

Norime Jums priminti, kad gydytojo ir slaugytojo profesijos tai tarsi pašaukimai, kuriuos specialistai pasirinko vedami pačių kilniausių tikslų. Todėl gydyti, slaugyti ir padėti pacientams bei jų artimiesiems yra gydytojų ir slaugytojų pareiga, rūpestis ir džiaugsmas, už kuriuos didžiausia padėka niekuomet nebus materialus atlygis, o tik paprastas, nuoširdus „dėkoju“, rankos paspaudimas, šypsena ar užsimezgęs žmogiškasis ryšys.

Direktorius  Robertas Prokurotas


 

VšĮ Šv. Roko ligoninės administracija yra suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo, ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos socialinės kampanijos "Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui" video:


 

Ligoninės pacientai ir jų atstovai, turintys žinių ar pagrįstų įtarimų dėl personalo padarytų, daromų ar ketinamų padaryti korupcinio pobūdžio veikų gali kreiptis į:

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
  • asmeniui pageidaujant, garantuojamas jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

 

Darbuotojai susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika iš pacientų ir/ar jų atstovų pusės vadovaujasi ligoninės direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla, elgesio taisyklių tvirtinimo“.

 

 

VšĮ Šv. Roko ligoninės Elgesio kodeksas

 

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (LR Baudžiamojo kodekso 225 – 229 straipsniai).

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti (LR Baudžiamojo kodekso 154 straipsnis) ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu (LR Baudžiamojo kodekso 236 straipsnis).

 

Su VšĮ Šv. Roko ligoninės Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2021 – 2022 m. priemonių planu galima susipažinti čia.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2021 metų I pusmetį ataskaita.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2020 metais ataskaita.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2019 metais ataskaita.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2018 metais ataskaita.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2017 metais ataskaita.

» Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo 2016 metais ataskaita. 

 

Pareigų, kurias VšĮ Šv. Roko ligoninėje einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 

Informacija apie paramos davėjų asmens sveikatos priežiūros įstaigai suteiktą paramą ir jų laimėtus asmens sveikatos priežiūros įstaigos organizuojamus viešosius pirkimus

 

Siūlome susipažinti su Specialiųjų tyrimų tarnybos vaizdo informacija kovos su korupcija tematika: