Šioje skiltyje skelbiama informacija apie lėšas, kurias įstaiga sandorio ar administracinio sprendimo pagrindu sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų šiai įstaigai suteiktas veiklos viešinimo paslaugas.

 

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) viešai ir neatlygintinai šios sistemos naudotojui teikiami duomenys ir informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus (juridinius asmenis) ir jų veiklą – valdymą, dalyvius, veiklos rūšis, valdomas visuomenės informavimo priemones, padarytus rimtus profesinius pažeidimus, gautas pajamas (iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų) ir jų šaltinius, kiti duomenys ir informacija apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.

 

 

Ataskaita už 2024 metus

 

Įstaigos (juridinio asmens) pavadinimas  Įstaigos kodas  Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas  Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas  Lėšų suma, Eur su PVM  Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas 
VšĮ Šv. Roko ligoninė 224369680 UAB „Lietuvos sveikata“ 122052125 3954,28 Eur Savaitraštis

 

 

Ataskaita už 2023 metus

 

Įstaigos (juridinio asmens) pavadinimas  Įstaigos kodas  Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo (juridinio asmens) pavadinimas  Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas  Lėšų suma, Eur su PVM  Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas 
VšĮ Šv. Roko ligoninė 224369680 UAB „Lietuvos sveikata“ 122052125 3724,38 Eur Savaitraštis